Dla rodziców

Szanowni Rodzice,

Poniżej pliki z informacjami do pobrania.

Kalendarz Roku Szkolnego

Kalendarz imprez szkolnych

Założenia programowe

Koncepcja pracy dydaktyczno-wychowawczej

Statut Szkoły

Program profilaktyczno - wychowawczy

Zasady oceniania ucznia

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I-III

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO W KLASACH I-III

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z RELIGII W KLASACH I-III