Informacje organizacyjne

Opłaty

 • Wpisowe – 1000zł
 • Czesne:
  • 1020 zł/m-c – płatne co miesiąc, przez 10 miesięcy (od września do czerwca)
  • 4980 zł – płatne za pół roku z góry  (1. rata do 10. września, 2. rata do 10. lutego)
  • 9600 zł  – płatne za rok z góry (do 10. września)
 • Wyżywienie – zupa, II danie – do wyboru wariant mięsny, rybny bądź wegetariański – 17 zł/dzień

Dzień ucznia

Lekcje rozpoczynają się o godzinie 9:00

O przerwach w klasach 0, I – III decyduje nauczyciel, dostosowując  ich częstotliwość i czas trwania do możliwości uczniów.

Plan lekcji klasa 0

Plan lekcji klasa I

Plan lekcji klasa II

Plan lekcji klasa III

Plan lekcji klasa IV

Współpraca z rodzicami

 • Indywidualny kontakt rodziców z wychowawcą w celu omówienia postępów dydaktycznych ucznia, jego osiągnięć i umiejętności – konsultacje
 • Zebrania ogólne
 • Kontakt mailowy
 • Spotkania okolicznościowe, uroczystości szkolne i klasowe
 • Dziennik elektroniczny