Osiągnięcia uczniów

Wyniki olimpiady OLIMPUSEK klas I-III

Konkurs „Olimpusek” polegał na pisemnym rozwiązaniu sprawdzianu składającego się z 21 pytań o różnej skali trudności. Pytania konkursowe zawierały co najmniej jedną prawidłową odpowiedź. Olimpiada składała się z dwóch niezależnych części:
OLIMPUSEK Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO – sprawdzał wiedzę ze słownictwa i podstawowych zwrotów
OLIMPUSEK – treść sprawdzianów była dostosowana do obowiązującej podstawy programowej i uwzględniała elementy edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej

Miejsca naszych uczniów w Polsce: język angielski

Klasa I, udział wzięło 12 uczniów:

Wojtek K. – max. ilość punktów – I MIEJSCE – grawerowany dyplom, nagroda książkowa
Mikołaj H. – max. ilość punktów – I MIEJSCE – grawerowany dyplom, nagroda książkowa
Olgierd D. – III MIEJSCE – dyplom laureata, nagroda książkowa
Marceli I. – III MIEJSCE – dyplom laureata, nagroda książkowa
FRANEK SZ. – V Miejsce – dyplom laureata, nagroda książkowa
Dyplom laureata za VIII miejsce zdobywa jeszcze trzech uczniów, reszta dyplom uznania.
Wszyscy uczniowie wykazali się znajomością języka angielskiego powyżej średnie krajowej.

Również powyżej średniej krajowej rozwiązali test z OLIMPUSKA z zintegrowanego.

WIELKIE GRATULACJE I BRAWA

Wyniki konkursu ŚWIETLIK

W ogólnopolskim konkursie, tym razem przyrodniczym, uczniowie Szkoły Pro Futuro zdobyli nagrodę i wyróżnienie. GRATULACJE! JESTEŚMY Z WAS DUMNI! 🙂