Zajęcia dodatkowe

Szkoła „Pro Futuro”, obok podstawowego dwujęzycznego programu nauczania, oferuje szereg zajęć dodatkowych dla naszych uczniów.

W ramach czesnego oferujemy:

 • Codzienną naukę języka angielskiego
 • Zajęcia z Native Speaker dwa razy w tygodniu
 • Drugi język obcy raz w tygodniu – od klasy pierwszej
 • Zajęcia z rysunku
 • Koło Przyrodnika
 • Zajęcia rytmiczno-taneczne
 • Logorytmikę
 • Gimnastykę ogólnorozwojową
 • Informatykę
 • Gimnastykę korekcyjną
 • Opiekę psychologa i pedagoga
 • Zajęcia logopedyczne

 • Zajęcia teatralne
 • Zajęcia matematyczne
 • Robotykę
 • Karate/judo
 • Naukę jazdy na łyżwach/rolkach
 • Zajęcia na basenie
 • Zajęcia szachowe
 • Zajęcia z piłki nożnej/ football flagowy
 • Tenis/squash
 • Zajęcia z gimnastyki artystycznej/balet/tańce
 • Indywidualną naukę gry na pianinie
 • Indywidualną terapię logopedyczną